آمار یادداشتهای یک پزشک - سفال هماتوم -سندرم Reyeسالبوتامول

سالبوتامول اثر سلكتيو روي گيرنده هاي بتا 2 دارد .ممكن است باعث

هيپرگليسمي يا هيپوكالمي شود. .هيپوكالمي ممكن است در اثر

تجويز همزمان كورتيكواستروئيد ها – ديورتيك ها يا گزانتين ها تشديد

شود و بايد پتاسيم سرم را در اين موارد چك كرد .هيپوكالمي ممكن

است باعث آريتمي بخصوص در كسانيكه ديگوكسين مصرف ميكنند

بشود .در اثر تحريك سمپاتيك باعث تاكيكاردي ميشود .استنشاق

سالبوتامول اثر سريع (در عرض 5-15دقيقه) داشته وبرونكوديلاتاسيوني

كه ايجاد ميكند 6-4ساعت دوام ميابد .با مصرف خوراكي در عرض 30

دقيقه اثر كرده واثرش 6 ساعت طول مي كشد .مصرف مقادير زياد

آن باعث تاكيكاردي – تحريك CNS -  ترمور – هيپوكالمي وهيپرگليسمي

ميشود .

 

 

سفال هماتوم

سفال هماتوم خونريزي زير پريوستي است و هميشه محدود به سطح يك استخوان جمجمه ميباشد . پوست روي آن تغيير رنگ ندارد و تورم تا چندين ساعت بعد از تولد ديده نميشود (زيرا خونريزي زير پريوستي يك پديده آهسته است ). گاهي يك شكستگي خطي و نه فرو رفته همراه با سفال هماتوم ديده ميشود.

تشخيص افتراقي مننگو سل كرانيال با سفال هماتوم اين است كه در اولي بر آمدگي ضربان دار است و موقع گريه فشار آن افزايش مي يابد و در راديوگرافي ديفكت استخواني ديده مي شود .

سفال هماتوم ها بر حسب اندازه شان 2 هفته تا 3 ماه بعد جذب ميشوند . ممكن است در هفته دوم شروع به كلسيفيكاسيون بكنند.

تعدادي از سفال هماتوم ها براي سالها به صورت برجستگي استخواني ديده مي شوند و در راديوگرافي به صورت پهن شدن فضاي ديپلوئيك مشاهده ميشوند. سفال هماتوم هيچ درماني نياز ندارد ونبايد انها را درناژ كرد چون ممكن است باعث عفونت آنها بشود.

سندرم Reye

 

بروزاين بيماري اغلب موارد در محدوده سني4-12 سالگي است .يك دوره بي فازيك دارد . بچه اي كه قبلا سالم بوده است ، دچار يك بيماري تب دار يا URI ويرال (90در صد موارد) يا آبله مرغان (5-7 درصد موارد) يا گاستروآنتريت مي شود و بعد از يك دوره كه به نظر مي آيد بچه بهبود پيدا كرده است به طور ناگهاني دچار استفراغ هاي مداوم مي شود (معمولا حدود 5-7 روز از شروع بيماري ويروسي )، دليريوم ، رفتار خشن و استوپور همزمان يا چند ساعت بعد از شروع استفراغ بروز مي كند و ممكن است به سرعت به طرف تشنج و كوما ومرگ پيشرفت كند.

علائم نورولژيك فوكال وجود ندارد .كبد بزرگ شده و اختلال فونكسيون كبد وجود دارد ولي بيمار ايكتر ندارد .CSF نرمال است فقط فشار آن بالاتر از نرمال است . آمونباك سرم بالا است . اين بيماران هيپوپروترومبينمي دارند ، لاكتيك دهيدروژناز ، آمينوترانسفراز و كرآتين كيناز سرم بالا است .

بايستي از مصرف آسپيرين در كودكان ونوجوانان (افراد زير 18 سال ) مبتلا به آنفلوانزا و آبله مرغان پرهيز كرد زيرا ممكن است باعث بروز سندرم  Reyeدر آنها بشود . به اين بيماران گلوكر وريدي مي دهيم و هيپوگليسمي آنان كنترل مي كنيم همچنين از پيدايش هيپوترمي در آن ها جلوگيري مي كنيم . تجويز مايعات به آنها را محدود كرده و كوآگولوپاتي را با تجويز ويتامين K ، FFP و ترانسفوزيون پلاكت درمان مي كنيم .اقدامات مناسب براي كاهش آمونياك خون بعمل آورده وبراي جلوگيري از افزايش  ICPمانيتول 5/0 -1 گرم به ازاء هر گيلوگرم وزن هر 4-6 ساعت مي توان تجويز كرد . با درمان مناسب با داروهاي ضد تشنج از بروز تشنج در اين بيماران جلوگيري مي كنيم.

 

+ نوشته شده در بیست و دوم دی ۱۳۸۴ساعت 23:56 توسط دکتر منصور شیخ الاسلام |