تشنج در نوزادان:

علل متابولیک،توکسیک، ساختمانی وعفونی دارد.به علت کامل نشدن آربوریزاسیون آکسونهاودندریتها ومیلینیزاسیون مغز در یک ماه اول زندگی تشنج معمولا به صورت تونیک کلونیک ژنرالیزه نیست.

تشنج در نوزاد بصورت فوکال،مولتی فوکال ،کلونیک،تونیک،میوکلونیک وهمچنین به شکل Subtle seizursکه به صورت حرکات جویدن ،آبریزش فراوان دهان ،تغییرات تعدادتنفس وآپنه،پلک زدن،نیستاگموس،تغییررنگ پوست،حرکات دوچرخه زدن پاها میباشد.

شایعترین علت تشنج نوزادان آنسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک است.علل دیگر شامل علل متابولیک،عفونی،تروماتیک،ساختمانی،هموراژیک ،آمبولیک واختلالات مادر است.

درمعاینه شبکیه ممکن است علائم کوریورتینیت که حاکی از عفونت مادرزادی است یافت شود که در اینصورت انجام آزمایش تیتر های TORCH مادر وکودک کمک خواهد کرد.سندرم Aicardiکه منحصرا مربوط به دختران است همراه با کولوبوم ایریس و retinal lacunae ،تشنج مقاوم وفقدان جسم پینه ای (corpus callosum) است.

بوی غیر طبیعی بدن مارا به فکرinborn error of metabolismمی اندازد.

برای نوزادان دچار تشنج آزمایشات قندخون،کلسیم،منیزیوم،الکترولیتهاو BUNدرخواست می کنیم.در مواردی مانند دیابت مادر،نارسی،سندرم دی جورج علت تشنج ممکن است هیپوکلسمی باشد.

هیپومنیزیمی (منیزیوم سرم کمتر از 1.5 میلی گرم درصد)ممکن است همراه با هیپوکلسمی به خصوص در مادران دچار سوء تغذیه باشد.در این حالت تشنج به تجویز کلسیم به تنهایی جواب نمیدهد ولی به تزریق محلول سولفات منیزیوم 50درصد به مقدار 0.2 سی سی برای هرکیلووزن جواب میدهد.

هیپوناترمی(سدیم کمتر از 135 میلی اکیولان در لیتر)وهیپرناترمی(سدیم بالای 150 میلی اکیولان در لیتر )از علل دیگر تشنج نوزادان است .در تمام نوزادانیکه تشنج دارند LPانجام میدهیم مگر اینکه کاملا مطمئن باشیم که علت تشنج هیپوگلیسمی یا هیپوکلسمی است .این بیماران در بین حملات تشنج هوشیار بوده وسریعا به درمان مناسب جواب میدهند.CSFخونی یا در اثر تروماتیسم موقع گرفتن نمونه است یا دراثر خونریزی زیر آراکنوئید یا داخل بطنی است.درصورتیکه سریعا نمونه را سانتریفوژکنیم اگر قسمت بالا شفاف بود نشانه تروماتیسم موقع گرفتن نمونه است و اگر گزانتوکروم بود نشانه خونریزی ساب آراکنوئید است .اگر نوزاد زردی داشته باشد این قضاوت مشکل میشود.

تعداد زیادی از مواردinborn error of metabolism در دوران نوزادی تشنج های ژنرالیزه میدهند.این بیماران در چندروز اول تولد لتارژی پیشرونده به طرف کما ،بی اشتهایی،استفراغ و فونتانل قدامی برجسته دارند.آمونیاک خون و ارگانیک اسیدهای ادرار راباید فورا دراینها چک کرد.

درنوزادانی که اسیدوز متابولیک و تشنج کلونیک ژنرالیزه و استفراغ و سفتی عضلانی در خلال هفته اول تولد دارند بایستی مشکوک به MSUD شد.

اگر درهنگام زایمان و موقع اپیزیوتومی سوزنی که ماده بی حسی موضعی را باآن به مادر تزریق میکنیم اتفاقا مقداری از آن به نوزاد تزریق شود باعث تشنج های تونیک درنوزاد خواهدشد.

تشنج خوش خیم فامیلی نوزادی به صورت اتوزومال غالب منتقل شده و تشنج نوزاد در روزهای دوم تا سوم خودرا نشان میدهد وروزانه 10تا 20بار دچار تشنج می گردد. مابین حملات تشنج نوزاد طبیعی به نظر میرسد .این مشکل در 1-6ماهگی برطرف میشود.

Pyridoxine dependency  از علل نادر تشنج در نوزادان بوده و باید وقتی که تشنج ژنرالیزه کلونیک به فاصله کوتاهی بعد از تولد در نوزادی که در داخل رحم علائم دیسترس نشان میداده رخ داد به آن مشکوک شد.به داروهای ضد تشنج مانند فنوباربیتال وفنی توئین تشنج آنها مقاوم است.این نوزادان سابقه تشنجات مشابهی در دورانی که داخل رحم بوده اند دارند.درمان با پیریدوکسین وریدی 100-200میلی گرم در حالیکه با EEGنوزاد را کنترل میکنیم انجام میشود که تشنج به طور ناگهانی متوقف شده و EEG در خلال چند ساعت طبیعی میشود.

اگر تشنج نوزاد را نتوانیم به عللی مانند اخلال قند،کلسیم و الکترولیتهای خون نسبت بدهیم باید از آنها CT اسکن یا MRIبه عمل آوریم.

تجویز فنی توئین وفنوباربیتال باعث کنترل تشنج  در حدود 50درصد نوزادان دچار تشنج می گردد.

 

+ نوشته شده در نهم آبان 1393ساعت 20:25 توسط دکتر منصور شیخ الاسلام |

مطالب قدیمی‌تر