آنمی در نوزادان

در هنگام زایمان هموگلوبین نوزاد فول ترم در محدوده 14-20  گرم درصد می باشد.هموگلوبین نوزادی که VLBWباشد حدود 1-2گرم پایین تر از این مقادیر است.بطور فیزیولوژیک در حدود سن 8-12هفتگی درشیرخوار یک کاهش هموگلوبین داریم که در حدود سن 6هفتگی  در فول ترم ها تا11 گرم درصد ودر پره ماچورها تا7-10 گرم درصد پایین می آید.

نوزادانی که با سزارین به دنیا می آیند هماتوکریت پایین تری نسبت به آنهایی که با زایمان واژینال به دنیا می آیند دارند.

آنمی در هنگام تولد خودرا با رنگ پریدگی ،نارسایی قلب وشوک نشان میدهد ودر اثر ازدست دادن خون به صورت حاد یا مزمن ،همولیزویاتولید ناکافی اریتروسیت توسط نوزاد می باشد که در اثر عواملی مانند بیماری همولیتیک نوزادان ،پارگی بندناف هنگام زایمان،ارتباط داشتن عروق جفت ،جفت سرراهی ، دکولمان جفت،خونریزی داخلی در کبد وطحال وجمجمه،تالاسمی آلفا ،عفونت مادرزادی با پاروویروس و ترانسفوزیون یک قل به قل دیگر در دوقلوهای مونوزیگوتیک که جفت آنها دارای ارتباطات شریانی وریدی است میباشد.

اگرنوزاد دچار آنمی شدید همراه با نارسایی قلب باشد باید بطور اورژانس برایش تعویض خون انجام دهیم .

آنمی که در چندروز اول تولد ظاهر میشود اغلب در اثر بیماری همولیتیک نوزادان است . سایر علل آن عبارتند از:خونریزی از بندنافی که خوب کلامپ نشده باشد ،سفال هماتوم ،خونریزی داخل جمجمه ،خونریزی زیر کپسول کبد ،خونریزی طحال ،آدرنال و کلیه ها . در این موارد هموگلوبین نوزاد در چندروز اول تولد سریعا کاهش نشان میدهد .

دراواخر دوره نوزادی آنمی  دیررس دراثر بیماری همولتیک نوزادی خودرانشان میدهد .آنمی ناشی از اسفروسیتوز ارثی گاهی خودش را در دوره نوزادی نشان میدهد.کمبودG6PD ،کمبود پیرووات کیناز نیزهمین تظاهر رادارند.گاهی خونریزی از دیورتیکول مکل یا همانژیوم های دستگاه گوارش باعث آنمی نوزادی میشوند.

آنمی ناشی از پره ماچوریتی در شیرخواران با وزن کم موقع تولد  1-3 ماه بعدازتولد تظاهر می کند و هموگلوبین حتی به 7-10 گرم درصد میرسد.شیرخوار دچار رنگ پریدگی ،آپنه،خوب وزن نگرفتن، کاهش فعالیت ،تاکی پنه وتاکی کاردی و مشکلات تغذیه میشود.نوزادان بدون علامت با هموگلوبین 10گرم درصد باید تحت نظر باشند درحالیکه اگر نوزاد  سمپتوماتیک باشد یا دچار بیماری همولیتیک نوزادان باشد باید سریعا ترانسفوزیون برایش انجام داد ،که در این موردبه مقدار ده تا بیست میلی لیتر برای هر کیلو وزن  Packed cell با سرعت 2-3 میلی لیتر برای هرکیلو وزن در ساعت برای بالابردن هموگلوبین برایشان تزریق میکنیم.

+ نوشته شده در نوزدهم بهمن 1393ساعت 22:49 توسط دکتر منصور شیخ الاسلام |

مطالب قدیمی‌تر